0 Количка
Вашата кошница е празна. Моля изберете продукти от каталога.
Към каталога

Гаранция

Всички обувни продукти, които се предлагат в интернет магазин Perfection се придружават с оригинални гаранционни карти.

Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

Съгласно чл. 119 от ЗЗП, „Перфекшeн търговия с обувки” ЕООД предоставя ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ за обувни изделия, купени от www.perfection.bg за срок от 30 дни, считано от датата на покупката на съответната стока.

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ се предявява по електронен път, като Потребителят трябва да се свърже с нас чрез попълване на форма за рекламации тук.
Попълването на формата е задължително. След постъпване на коректно попълнената форма за рекламации, оператор на www.perfection.bg ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробностите по изпращането на стоката.

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ задължава Perfection да поправи или замени гаранционната стока с друга на същата или по-висока стойност, като в случай на замяна със стока на по - висока стойност, разликата следва да бъде заплатена от Потребителя.

Срокът за уреждане на рекламациите е съобразно чл. 113 от ЗЗП и е един месец, считано от датата на предявяването на рекламацията от Потребителя.

При предявяване на рекламацията клиентът следва да представи получената заедно със стоката ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ и платежния документ за закупената стока.

Транспортните разходи за връщането и повторното изпращане на продукта към „Перфекшен търговия с обувки” ЕООД са за сметка на Потребителя.

Дефекти, даващи основание за рекламация:
- Сцепване на лицевия материал/саята;
- Пречупване/разцепване на ходилото;
- Разкъсан шев на лицевата част;
- Падане на форта;
- Счупена тока;
- Повредени ципове.

„Перфекшен търговия с обувки” ЕООД не носи гаранционна отговорност при повреди, възникнали в следствие на неправилна експлоатация и поддръжка.