0 Количка
Вашата кошница е празна. Моля изберете продукти от каталога.
Към каталога

Фирмени данни

 

       „Перфекшен търговия с обувки” ЕООД е дружество, регистрирано

       в Търговския Регистър

       Адрес на упр-е: гр. Варна, бул. Цар Освободител, №109, офис 91

       БУЛСТАТ: 201376317

                                                                                       Регистрация по ДДС: BG201376317

 


                        Телефони за контакт:                                                   Адрес за кореспонденция: 

                                0896 909 888                                                             ул. Петко Тодоров № 30, партер 

                                                                                                                                  Варна 9000

                                                                                                                                  E-mail: office@perfection.bg